Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode.
POISTENIE NA HORY PRED VSTUPOM NA VIA FERRATU JE POVINNÉ
Informácie o možnosti poistenia sa cez sms dostanete v Relax centre na Skalke alebo využite online služby niektorej z poisťovní.
Nezabudnite si uložiť tiesňovú linku HZS 18 300.

Pokračovať na:

Pohyb na via ferrate

Prevádzkový poriadok


Vlastníkom Via ferratových ciest na Skalke je mesto Kremnica. Správcom je Kultúrne a informačné centrum.

Lezenie na via ferratách podstupujete vždy na vlastné riziko. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s ferratovým setom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá prevádzkovateľ Via ferraty na Skalke žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Prevádzkovateľ  nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

Na via ferratových zaistených cestách hrozí riziko pádu a riziko padajúcich skál s následkami ťažkého poranenia až smrti.

Lezenie na ferratách je určené  pre skúsených ferratistov vybavených základným certifikovaným ferratovým setom: sedací horolezecký úväz (prípadne celotelový), tlmič pádov, horolezecká prilba. Na ťažké ferraty od obtiažnosti E odporúčame doplniť základnú výbavu o rozšírenú ferratovú výstroj: odsedávačka a prsný úväz. Taktiež odporúčame používať rukavice a pevnú turistickú obuv.