Via Ferraty na Skalke

Dobrodružstvo v srdci Slovenska

Objavujte Kontakt

Via ferraty na Skalke

Via ferraty na Skalke sú jedinečnou turistickou atrakciou. Mesto Kremnica postupne od roku 2017 vybudovalo na Skalke pri Kremnici rozmanitú a širokú sieť via ferratových trás.

Via ferrata Komín

S myšlienkou prvého projektu VIA FERRATA KOMÍN prišiel bývalý poslanec a dlhoročný člen Horskej služby Kremnické vrchy Ivana Petráš. Mesto sa podujalo myšlienku pretvoriť na skutočnosť a iniciovalo vybavenie nutných dokladov a projektu potrebných k vybudovaniu via ferraty. Samotný projekt zrealizovali v roku 2017 Pavol Rajčan a Tomáš Hulin. Slávnostné otvorenie via ferraty Komín na Skalke v Kremnických vrchoch bolo dňa 28.10.2017.

V roku 2019 boli k existujúcim via ferratám doplnené ďalšie atraktívne ferratové prvky, ktoré dotvárajú túto ferratovú oblasť a dávajú jej primát jedinečnosti.

Via ferratový svet

Od 15.8. 2020 sa návštevníci Kremnických vrchov môžu tešiť z ďalších adrenalínových zážitkov, ktoré ponúka novší VIA FERRATOVÝ SVET s najťažšou ferratovou cestou na Slovensku s názvom F-úha s obtiažnosťou “F“ a atraktívnou, presklenou visutou lávkou ponúkajúcou výhľady na sever Kremnických vrchov a Turčiansku kotlinu.


Prevádzkovateľom Via ferratových ciest na Skalke je mesto Kremnica.

Lezenie na via ferratách podstupujete vždy na vlastné riziko. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s ferratovým setom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá prevádzkovateľ Via ferraty na Skalke žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Prevádzkovateľ  nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

Na via ferratových zaistených cestách hrozí riziko pádu a riziko padajúcich skál s následkami ťažkého poranenia až smrti.

Lezenie na ferratách je určené  pre skúsených ferratistov vybavených základným certifikovaným ferratovým setom: sedací horolezecký úväz (prípadne celotelový), tlmič pádov, horolezecká prilba. Na ťažké ferraty od obtiažnosti E odporúčame doplniť základnú výbavu o rozšírenú ferratovú výstroj: odsedávačka a prsný úväz. Taktiež odporúčame používať rukavice a pevnú turistickú obuv.

Pred vstupom na via ferratu sa nezabudnite oboznámiť s prevádzkovým poriadkom.

Via ferrata Komín

Partneri

Aktuality