Via Ferraty na Skalke

Dobrodružstvo v srdci Slovenska

Objavujte Kontakt

Via ferraty na Skalke

Od 1. júna 2023 budú ferraty otvorené

Via ferraty na Skalke sú jedinečnou turistickou atrakciou. Mesto Kremnica postupne od roku 2017 vybudovalo na Skalke pri Kremnici rozmanitú a širokú sieť via ferratových trás.

Via ferrata Komín

S myšlienkou prvého projektu VIA FERRATA KOMÍN prišiel bývalý poslanec a dlhoročný člen Horskej služby Kremnické vrchy Ivana Petráš. Mesto sa podujalo myšlienku pretvoriť na skutočnosť a iniciovalo vybavenie nutných dokladov a projektu potrebných k vybudovaniu via ferraty. Samotný projekt zrealizovali v roku 2017 Pavol Rajčan a Tomáš Hulin. Slávnostné otvorenie via ferraty Komín na Skalke v Kremnických vrchoch bolo dňa 28.10.2017.

V roku 2019 boli k existujúcim via ferratám doplnené ďalšie atraktívne ferratové prvky, ktoré dotvárajú túto ferratovú oblasť a dávajú jej primát jedinečnosti.

Via ferratový svet

Od 15.8. 2020 sa návštevníci Kremnických vrchov môžu tešiť z ďalších adrenalínových zážitkov, ktoré ponúka novší VIA FERRATOVÝ SVET s najťažšou ferratovou cestou na Slovensku s názvom F-úha s obtiažnosťou “F“ a atraktívnou, presklenou visutou lávkou ponúkajúcou výhľady na sever Kremnických vrchov a Turčiansku kotlinu.


Prevádzkovateľom Via ferratových ciest na Skalke je mesto Kremnica.

Lezenie na via ferratách podstupujete vždy na vlastné riziko. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s ferratovým setom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá prevádzkovateľ Via ferraty na Skalke žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Prevádzkovateľ  nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

Na via ferratových zaistených cestách hrozí riziko pádu a riziko padajúcich skál s následkami ťažkého poranenia až smrti.

Lezenie na ferratách je určené  pre skúsených ferratistov vybavených základným certifikovaným ferratovým setom: sedací horolezecký úväz (prípadne celotelový), tlmič pádov, horolezecká prilba. Na ťažké ferraty od obtiažnosti E odporúčame doplniť základnú výbavu o rozšírenú ferratovú výstroj: odsedávačka a prsný úväz. Taktiež odporúčame používať rukavice a pevnú turistickú obuv.

Pred vstupom na via ferratu sa nezabudnite oboznámiť s prevádzkovým poriadkom.

Via ferrata Komín

Partneri

Aktuality